10. January 2019
Podatnicy PIT-u w trakcie roku muszą wpłacać zaliczki na podatek dochodowy od uzyskiwanych przychodów/dochodów. Przedsiębiorcy z obowiązku takiego wywiązują się samodzielnie, a pracownicy za pośrednictwem pracodawcy (płatnika). Ustawa z dnia 4 października 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw, nowelizuje dotychczasowe zasady. Pełna wersja artykułu: http://www.podatki.egospodarka.pl/153435,Zaliczki-na-podate… Źródło:...
05. January 2019
Przedsiębiorcy, którzy osiągnęli w 2018 roku przychód nie wyższy niż 63 tys. zł, będą od stycznia 2019 roku płacić niższe składki ZUS, uzależnione od przychodu w poprzednim roku - im niższy przychód, tym niższe składki. Rząd liczy, że z małego ZUS skorzysta ponad 170 tys. drobnych firm, a zmiana poprawi ich przeżywalność. Pełna wersja artykułu: https://www.prawo.pl/…/maly-zus-dla-drobnych-przedsiebiorco… Źródło: Wolters Kluwer Polska sp. z o.o. Autor: Agnieszka...
03. January 2019
Już 1 stycznia 2019 r. zaczną obowiązywać przepisy o obowiązkowym zgłaszaniu schematów biznesowych, które mogą przynosić korzyści podatkowe. Nowe obowiązki wzbudziły zainteresowanie, a nawet protesty doradców podatkowych, radców prawnych i adwokatów. Pełna wersja artykułu: https://www.rp.pl/…/312199978-Nowe-prawo---1-stycznia-2019-… Źródło: Rzeczpospolita Autor: Paweł Rochowicz
17. December 2018
Nowelizacja przepisów nie ominie podatku u źródła. Nowe zasady będą dotyczyły rozliczeń zryczałtowanego podatku dochodowego, który jest pobierany od należności wypłacanych do zagranicznych podmiotów. Chodzi przede wszystkim o odsetki, dywidendy, należności licencyjne i usługi niematerialne Pełna wersja artykułu: https://www.prawo.pl/…/zmiany-w-podatku-u-zrodla-styczen-20… Źródło: Wolters Kluwer Polska sp. z o.o. Autor: Iwona Kaczorowska
16. December 2018
Od 1 stycznia 2019 r. wejdą w życie nowe regulacje dotyczące zasad korzystania z tzw. ulgi na złe długi. Podatnicy będą mogli szybciej skorzystać z ulgi na złe długi w przypadku braku uregulowania płatności przez kontrahenta. Pełna wersja artykułu: https://ksiegowosc.infor.pl/podatki/vat/odliczanie-i-zwrot-podatku/2831923,Ulga-na-zle-dlugi-zmiany-od-1-stycznia-2019-r.html Źródło: INFOR PL S.A. Autor: Adam Kuchta
09. December 2018
Od stycznia 2019 roku podatek od nieruchomości komercyjnych będzie liczony od sumy ich wartości początkowej, pomniejszonej o 10 mln zł. Od tej daty obniżenie podstawy opodatkowania o 10 mln zł będzie dotyczyć sumy wartości początkowych poszczególnych środków trwałych w postaci budynków. Pełna wersja artykułu: https://www.prawo.pl/podatki/podatek-od-nieruchomosci-komercyjnych-nowe-zasady obliczania,340649.html?fbclid=IwAR3y1CWYDvrh2bGsSAf53rQMEcpyTLhkai38XwN2za2oLDgrYexfS6HtxA4...
25. November 2018
Przekształcanie umów terminowych w stałe to skutek nowelizacji k.p. z 25 czerwca 2015 r. (Dz.U. poz. 1220). Wprowadziła ona zasadę, zgodnie z którą firma może zatrudniać pracownika na podstawie maksymalnie trzech umów na czas określony przez 33 miesiące. Zawarcie czwartej umowy lub kontynuowanie zatrudnienia po upływie 33 miesięcy oznacza, że podwładny z mocy prawa pracuje już na czas nieokreślony. Pełna wersji artykułu:...
15. November 2018
Ustawa wprowadzająca między innymi 9-proc. stawkę CIT dla małych firm podpisana. Pełna wersja artykułu: https://www.prawo.pl/…/oit-9-proc-dla-firm-ustawa-podpisana… Źródło: Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o.
08. November 2018
Prawo do jednorazowej amortyzacji mają mali podatnicy oraz podatnicy rozpoczynający prowadzenie działalności gospodarczej w odniesieniu do środków trwałych zaliczonych do grupy 3-8 KŚT (z wyłączeniem samochodów osobowych), w roku podatkowym, w którym środki te zostały wprowadzone do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym równowartości kwoty 50.000 euro łącznej wartości tych odpisów...
22. October 2018
Na podstawie przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z 11.09.2018 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2019 roku ustalono minimalne wynagrodzenie za pracę w wysokości 2.250,00zł, a minimalna stawkę godzinową w wysokości 14,70zł. Rozporządzenie wejdzie w życie 01.01.2019r.

Show more