Zmiany styczeń 2020

1.1. Mikrorachunek  podatkowy

 

 • obecne rachunki urzędów skarbowych do wpłat PIT, CIT i VAT będą aktywne do 31 grudnia 2019 r., po tym terminie wpłat trzeba będzie dokonywać na mikrorachunek podatkowy;

 

·   

 

Generator mikrorachunku
https://www.podatki.gov.pl/generator-mikrorachunku-podatkowego

 

 

 

1.2. Zmiany ZUS Mały ZUS Plus

 

Od 1 lutego 2020 r. więcej firm może skorzystać z preferencyjnej formy w opłacaniu składek na ubezpieczenia społeczne, czyli z Małego ZUS Plus.

 

Mały ZUS do 31 stycznia 2020:

 

·        twój przychód za cały 2019 r. nie był wyższy niż 30-krotność minimalnego wynagrodzenia w grudniu 2019 roku nie wyższy niż 67 500 zł

 

·        składkę liczysz od przychodu

 

·        zgłaszasz się do 8 stycznia 2020

 

·        prowadzisz działalność gospodarczą w poprzednim roku kalendarzowym przez nie mniej niż 60 dni kalendarzowych

 

·        niższe składki na ubezpieczenia społeczne możesz płacić maksymalnie przez 36 miesięcy w ciągu ostatnich 60 miesięcy kalendarzowych prowadzenia działalności gospodarczej.
Ważne! Do okresu 36 miesięcy wliczasz Mały ZUS z 2019 r. (o ile z niego korzystałeś).

 

Mały ZUS Plus od 1 lutego 2020:

 

·        twój przychód za cały 2019 r. nie był wyższy niż 120 000 zł

 

·        składkę liczysz od dochodu

 

·        zgłaszasz się do 29 lutego 2020

 

·        prowadzisz działalność gospodarczą w poprzednim roku kalendarzowym przez nie mniej niż 60 dni kalendarzowych

 

·        niższe składki na ubezpieczenia społeczne możesz płacić maksymalnie przez 36 miesięcy w ciągu ostatnich 60 miesięcy kalendarzowych prowadzenia działalności gospodarczej.
Ważne! Do okresu 36 miesięcy wliczasz Mały ZUS z 2019 r. (o ile z niego korzystałeś).

 

 

 

1.3. Zmiany w CIT/PIT

 

Zmiany wspólne w CIT i PIT - od 1 stycznia 2020 r.

 

 • wyłączenie z kosztów uzyskania przychodów kosztów "opłaconych" na rachunek kontrahenta spoza białej listy - w przypadku transakcji o wartości przekraczającej 15.000 zł - jeśli podatnik dokona zapłaty, na rzecz czynnego podatnika VAT,

 

Biała lista podatników:

 

https://www.podatki.gov.pl/wykaz-podatnikow-vat-wyszukiwarka

 

 

 • wyłączenie z kosztów uzyskania przychodów kosztów opłaconych z pominięciem mechanizmu podzielonej płatności - w przypadku transakcji o wartości przekraczającej 15.000 zł - jeśli podatnik, mimo zawarcia na fakturze wyrazów "mechanizm podzielonej płatności" (zgodnie z przepisami o VAT), dokona zapłaty z pominięciem tego mechanizmu,
   
 • wprowadzenie przepisów mających na celu ograniczenie zatorów płatniczych (tzw. ulga na złe długi) - w przypadku nieuregulowania należności przez dłużnika w określonym czasie, wierzyciel będzie mógł zmniejszyć podstawę opodatkowania (dochód będący podstawą obliczenia zaliczki) lub zwiększyć stratę podatkową o wartość nieuregulowanej należności, z kolei dłużnik będzie musiał zwiększyć podstawę opodatkowania (dochód będący podstawą obliczenia zaliczki) lub zmniejszyć stratę podatkową.
 • podwyższenie limitu przychodów decydującego o statusie małego podatnika - małym podatnikiem będzie podatnik, u którego wartość przychodu ze sprzedaży (wraz z kwotą należnego podatku od towarów i usług) nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 2.000.000 euro,

 

Zmiany w CIT

 

Zmiany dotyczą generalnie przekazywania sprawozdań finansowych do właściwego organu podatkowego, tj. modyfikacji ulegnie m.in. forma przekazywania sprawozdań finansowych przez podmioty niewpisane do rejestru przedsiębiorców. Zmiany te wejdą w życie od 1 stycznia 2020 r..

 

Zmiany w PIT

 

 • nową skalę podatkową i kwotę zmniejszającą podatek,
   
 • zmianę sposobu ustalania zaliczki na podatek dochodowy po przekroczeniu progu skali podatkowej,
   
 • modyfikację zasad dotyczących niestosowania kwoty zmniejszającej podatek po otrzymaniu stosownego oświadczenia podatnika w tej sprawie,
   
 • nowe limity rocznych kosztów uzyskania przychodów z tytułu stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej

 

 

 

1.4. Zmiany w VAT

 

Zmiany od 1 stycznia 2020 r.:

 

 • nowe zasady wystawiania faktur do paragonów dla podatników VAT - wystawienie faktury z tytułu sprzedaży zarejestrowanej przy zastosowaniu kasy rejestrującej dla nabywcy (podatnika VAT) będzie uzależnione od zamieszczenia na paragonie dokumentującym tę sprzedaż NIP nabywcy,
   
 • sankcja w wysokości 100% podatku wykazanego na fakturze - ustalana będzie co do zasady dla sprzedawcy (za wystawienie faktury do paragonu bez NIP nabywcy - podatnika VAT), a także dla nabywcy (za ujęcie w ewidencji faktury wystawionej do paragonu niezawierającego NIP),
   
 • obowiązek wymiany kas na kasy on-line - od 1 stycznia 2020 r. kasę on-line będą musieli stosować podatnicy, którzy:
   
  • świadczą usługi naprawy pojazdów silnikowych oraz motorowerów, w tym naprawy opon, ich zakładania, bieżnikowania i regenerowania, oraz w zakresie wymiany opon lub kół dla pojazdów silnikowych oraz motorowerów,
    
  • sprzedają benzynę silnikową, olej napędowy, gaz przeznaczony do napędu silników spalinowych.

 

· 

 • nowe zasady dokumentowania WDT