Wysokość stóp procentowych składki na ubezpieczenie wypadkowe na okres od 1 kwietnia 2019 r. do 31 marca 2020 r.

Wysokość stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe w roku składkowym, który trwa od 1 kwietnia 2019 r. do 31 marca 2020 r. wynosi 1,67% (50% najwyższej stopy procentowej ustalonej na w/w rok składkowy dla grup działalności).

 

Pełna wersja artykułu:https://www.zus.pl/…/wysokosc-stop-procentowych-skl…/2514628

Źródło: zus.pl
Autor:zus.pl

Write a comment

Comments: 0