Darowizna: wpłata gotówki od darczyńcy na własne konto nie pozbawia obdarowanego zwolnienia z podatku - wyrok NSA

Nawet jeśli obdarowany sam wpłaci gotówkę z darowizny na własne konto może skorzystać z nielimitowanego zwolnienia podatkowego. Pod warunkiem, że przekazanie darowizny nie budzi wątpliwości.

 

Pełna wersja artykułu: https://www.rp.pl/Podatki/304119917-Darowizna-wplata-gotowki-od-darczyncy-na-wlasne-konto-nie-pozbawia-obdarowanego-zwolnienia-z-podatku----wyrok-NSA.html

Źródło: rp.pl
Autor: Aleksandra Tarka

Write a comment

Comments: 0