Najważniejsze zmiany w przepisach dla przedsiębiorców od 2019 r.

Od 2019 r.masz możliwość zapłaty podatku dochodowego o preferencyjnej stawce 5% (dotyczy zarówno PIT, jak i CIT) od dochodów z komercjalizacji praw własności intelektualnej.

 

Począwszy od zeznań rocznych PIT za rok 2018 (dotyczy to osób, które nie prowadzą działalności), podatkowe zeznanie roczne przygotuje administracja skarbowa i udostępni do wglądu w aplikacji dostępnej na portalu podatkowym. Podatnik będzie mógł wybrać: czy skorzysta z tak przygotowanego zeznania podatkowego, dokona jego modyfikacji lub też samodzielnie wypełni i złoży zeznanie podatkowe. Administracja skarbowa udostępni zeznanie do wglądu i dokonania ew. zmian na portalu podatkowym od 15 lutego danego roku następującego po roku podatkowym. Ważne! Dla osób fizycznych prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą, składających zeznanie podatkowe na formularzu PIT-36, PIT-36L lub PIT-28 ten tryb udostępniania zeznań podatkowych będzie dostępny począwszy od rozliczeń za 2019 r. (czyli od 15 lutego 2020 r).

 

Pełna wersja artykułu: https://mojafirma.infor.pl/wiadomosci/2865482,2,Najwazniejsze-zmiany-w-przepisach-dla-przedsiebiorcow-od-2019-r.html?fbclid=IwAR0VaDKTIF9AyrQEJBHAs7Y6n_UN5Ni3bW-Sbgweh7xjAGHwF0NcpMZfN1Y

Źródło: Infor.pl

Write a comment

Comments: 0