Opublikowano wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę w roku 2019


Na podstawie przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z 11.09.2018 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2019 roku ustalono minimalne wynagrodzenie za pracę w wysokości 2.250,00zł, a minimalna stawkę godzinową w wysokości 14,70zł. Rozporządzenie wejdzie w życie 01.01.2019r.