Obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych w 2019 roku

Osoby fizyczne, spółki cywilne osób fizycznych, spółki jawne osób fizycznych oraz spółki partnerskie będą zobowiązane do prowadzenia ksiąg rachunkowych od 1 stycznia 2019 r., jeżeli ich przychody za 2018 r. wyniosą co najmniej równowartość w walucie polskiej 2.000.000 euro. Powyższe wynika z treści art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy o rachunkowości oraz art. 24a ust 4 updof.
Średni kurs euro ogłoszony przez NBP na pierwszy dzień roboczy października, tj. 1 października 2018 r., wynosi 4,2795 zł/euro (tabela nr 190/A/NBP/2018). Wobec tego limit przychodów za 2018 r. decydujący o prowadzeniu ksiąg rachunkowych w 2019 r., wynosi 8.559.000 zł (2.000.000 euro x 4,2795 zł/euro)